Qvottrup Data

Firmaet er afmeldt pr. 30. juni. 2016 på grund af efterlønsreglerne i Danmark

WinDavid

Hent en fri udgave af ver. 1.010 (zip-fil).

Installation:

main.png
Sådan starter WinDavid
lager.png
Lagervinduet

Egenskaber:

om.png
Popup-box fra orienteringsudgaven

Pris:

Anvendelsesforslag:

DAVID-bogen, kapitel 2
Maskinkodeprogrammer skrives ind i lageret, A og P tilrettes og programmet kan bringes til at køre , evt. med pause efter hver instruktion (Step).
DAVID-bogen, kapitel 3
Assemblerprogrammer skrives i 1-pass assembleren, assembleres (evt. trinvis) og bringes til at køre som beskrevet ovenfor.
Assemblerens virkemåde
Ved at stepassemblere  i 1-pass assembleren kan man se, hvordan symboltabellen opbygges og hvordan adresserne lægges ud i lageres under assembleringen. Man kan sammenligne med forklaringen i DAVID-bogen i slutningen af kapitel 3.
Det samme program kan også stepassembleres med 2-pass assembleren, så ligheder og forskelle kan analyseres.
Binære tal (og hexadecimale)
Hvis man indstiller WinDavid til binær maskine (indstillinger/Maskintype/Binær), åbner to lagervinduer (Lager/Nyt lagervindue) og indstiller det ene til binær visning (I lagervinduets menu: Format/Binær), kan man skrive decimalt i det ene og ses den tilsvarende binære repræsentation i det andet, eller man kan gøre modsat.
Husk også at prøve med negative tal.
Hvis et tredje lagervindue åbnes og indstilles til hexadecimal visning, kan man også samtidig se hexadecimal repræsentation.
DAVID-bogen kapitel 4
Indstil WinDavid til binær maskine (indstillinger/Maskintype/Binær), og benyt assembleren som beskrevet ovenfor. Man kan også skrive direkte i maskinens lager som beskrevet under "DAVID-bogen kapitel 2". Visningsformatet kan indstilles under menupunktet indstillinger for selve maskinen og under Format i lagervinduerne.
Udvidet instruktionssæt
I DAVID-bogen kapitel 2 og 4 er beskrevet nogle flere instruktioner og adresseingsformer. Disse kan afprøves, hvis man indstiller maskinen til at anvende stak og indeksregister (indstillinger/Maskintype/Binær med stak og index). Se under instruktionssæt for præcis beskrivelse af de udvidede instruktioner, de afviger lidt fra DAVID-bogens.
DAVID-bogen kapitel 5
Indstil WinDavid til at vise alle registre (Indstillinger/Visning under kørsel/Alle registre) og eventuelt også databussen (Indstillinger/Visning under kørsel/Alle registre og bussen). Herefter kan man anvende mikrostepknappen og se hvordan programmet udføres i mikrotrin.
DAVID-bogen kapitel 7
Brug pascal-compileren til oversættelse af DAVIDPAS programmer.
Procedurekald
Et mere avanceret emne er (rekursive) procedurekald med parametre og lokale variable. Hvis WinDavid indstilles til at anvende stak og indeksregister, er det muligt at se, hvordan man kan implementere rekursive procedurekald. Hanois tårne er nok det klassiske eksempel på brug af rekursive procedurer.
ass.png
Assembleren under stepassemblering
pas.png
Stepoversættelse med WinDavid Pascaloversætter
lager-p.png
Lagervinduet
main1.png
WinDavid med alle registre og bussen synlig
lager1.png
Lagervinduet
lager1-a.png
Nyt lagervindue

Indehaver:

John Q. Christensen
Fælledvej 36 B
7000 Fredericia
Telf: 3095 1950

Firmaet er afmeldt pr. 30. juni. 2016 på grund af efterlønsreglerne i Danmark